Skrivande händer

Omstella stöttar dina medarbetare

Vi stöttar dina uppsagda medarbetare och dina medarbetare i anställning så att de kommer vidare i karriären. De kan ha möjlighet att få rådgivning, ekonomisk ersättning och kompetensstöd. De kan även få tillgång till olika tjänster så som jobbsökningsportal och verktyg för att skriva cv och motivationsbrev. Medarbetare kan få stöd som längst till och med månaden innan de fyller 66 år.

Villkor för att få stöd

För att dina medarbetare ska ha möjlighet att ta del av vårt stöd, behöver ditt företag vara anslutet till Omstella.

För att kvalificera sig för stöd behöver din medarbetare uppfylla följande villkor:

  • Ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan i minst 12 månader under en ramtid av 24 månader
  • Ska under anställningstiden arbetat i ett eller flera företag/organisationer som varit anslutet till godkänd omställningsorganisation
  • Ska vara tjänsteman vid uppsägningstillfället

För att få tillgång till ekonomiskt stöd behöver din medarbetare ha arbetat i en eller flera organisationer som har varit anslutet till Omstella eller annan godkänd omställningsorganisation under hela kvalificeringsperioden.

För uppsagda medarbetare gäller även följande:

  • Är uppsagd på minst 20 %
  • Är uppsagd på grund av arbetsbrist eller det personliga skälet sjukdom eller
  • Tidsbegränsad anställning har löpt ut

Om ansökan

Anställd medarbetare kan skicka in en ansökan till oss direkt. Uppsagd medarbetare behöver anmälas in till oss av dig som arbetsgivare och därefter behöver de göra en egen ansökan. Ansökan från både arbetsgivare och uppsagd medarbetare måste ha kommit in till Omstella inom två år efter sista anställningsdag för att stöd ska kunna beviljas.

Stöd till arbetsgivare och fackligt förtroendevalda

Vi erbjuder:

  • Presentation av innehållet i vårt stöd för er och era medarbetare
  • Föreläsning ”Bättre samtal” om uppsägningssamtalet
  • Stöd i frågor och funderingar kring uppsägningsprocessen

Hängavtal och vill ansluta er till Omstella?

Om din organisation har hängavtal med en facklig motpart till Fremia, kan ni ansöka om att ansluta er till Omstella för att ge era medarbetare möjlighet till stöd både under anställning, vid uppsägning eller om en tidsbegränsad anställning löper ut.  

Skicka in kopior av hängavtalsöverenskommelsen samt utdrag/kopia på att ni betalar pension (itp) samt kollektivavtalade försäkringar. Vi kommer att gå igenom handlingarna och återkommer till er med beslut.

Maila till kontakt@omstella.se

Om din organisation har gått i konkurs

Om din organisation har gått i konkurs kan era medarbetare ha rätt till omställningsstöd med Omstella. Maila oss och uppge ärende, organisationens namn och organisationsnummer, så återkommer vi med besked.  

Maila till kontakt@omstella.se

Kvinna vid dator

Ansökan

Vill du anmäla in uppsagda medarbetare, kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan. Därefter skickar vi ut en digital ansökningsblankett till dig. När du har fyllt i och skickat in din ansökan till oss så granskar vi den och därefter kontaktar vi dina medarbetare.

Önskar du något av våra stöd, kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan, så återkommer vi till dig.

Stäng

Kontakta oss

Tack! Ditt meddelande har skickats. Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.
Oj då! Något gick fel när vi försökte skicka meddelandet. Försök igen.