Alt text

Anställd och vill stärka din kompetens?

Att vidareutveckla och stärka din kompetens är alltid en bra idé för att vara aktuell på arbetsmarknaden. Stödet kan du få om du vill vidareutveckla dig eller skaffa nya färdigheter inom området du redan jobbar inom. Du kan också nyttja det för att helt byta yrkesinriktning. Huvudsaken är att du med stödet ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.
För dig som är anställd inom en Omstella-anknuten organisation erbjuder vi nu kompetensstöd i form av digital rådgivning och karriär- och studievägledning. Du kan få stöd som längst till och med månaden innan du fyller 66 år.

Digital rådgivning

Tillsammans med en av våra erfarna rådgivare coachas du i hur du skriver ett riktigt bra CV och motivationsbrev. Vi kan även hjälpa dig att utveckla dina färdigheter inom intervju- eller presentations-situationer, samt hur du bäst nyttjar nätverk som LinkedIn och andra former av nätverkande. Har du tankar på att starta eget? Våra rådgivare kan guida dig rätt om du funderar på hur du ska gå tillväga.

Digital karriär- och studievägledning

Vi vägleder dig genom olika karriär- och yrkesvägar och tittar på val som finns om du ska studera för att vidareutveckla din kompetens. Vi stödjer även dig när du önskar:

 • Få ett yttrande till CSN, om du har ansökt om omställningsstudiestöd
 • Validering av din kompetens
 • Gå en utbildning som inte finns i det reguljära utbildningssystemet

Ekonomiskt stöd

Du kan få olika typer av ekonomiskt stöd, beroende på vilken typ av utbildning du väljer:

 • Kompletterande kollektivavtalat studiestöd (förutsatt att du har blivit beviljad omställningsstudiestöd av CSN)
 • Kortvarigt studiestöd för utbildningar som är kortare än fem dagar
 • Finansiering/delfinansiering av köpt utbildning/validering

Vilka utbildningar kan man få stöd för?

 • Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola
 • Även utbildningar som Omstella finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd

Du kan inte få ekonomiskt stöd för utbildningar som din arbetsgivare bör genomföra för att du ska kunna utföra dina nuvarande arbetsuppgifter.

Omfattas jag av kompetensstöd från Omstella?

Du omfattas av kompetensstöd från Omstella om du:

 • Arbetar i en organisation som är ansluten till Omstella
 • Har arbetat i organisationen, eller organisationerna, i minst 16 timmar i snitt per vecka, i minst 12 månader, inom de senaste 24 månaderna
 • Är tjänsteman och tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd

Nöjdhetsgaranti

Vi vill att alla ska vara nöjda med den rådgivning de får – därför har du alltid rätt att byta rådgivare hos Omstella.

Alt text

Hur ansöker jag om kompetensstöd från Omstella?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan. Därefter skickar vi ut en digital ansökningsblankett till dig. När du har fyllt i och skickat in din ansökan till oss så granskar vi den, därefter blir du tilldelad en rådgivare som kommer kontakta dig.

Stäng

Kontakta oss

Tack! Ditt meddelande har skickats. Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.
Oj då! Något gick fel när vi försökte skicka meddelandet. Försök igen.