Alt text

Uppsagd? Vi hjälper dig

Att bli uppsagd kan i stunden medföra oro, men det kan också innebära möjligheten till något nytt. Vi möter dig där du är i din process. Vi hjälper dig se möjligheterna du har framför dig och hjälper dig ta kontrollen över ditt arbetsliv.
För dig som har blivit uppsagd från en Omstella-anknuten organisation erbjuder vi omställningsstöd i form av rådgivning, karriär- och studievägledning och möjlighet till ekonomiskt stöd. Hur ofta du träffar din rådgivare är individuellt och det kommer du och din rådgivare överens om tillsammans. Ni kommer också överens om ifall ni vill ses fysiskt eller digitalt. Du kan få stöd som längst till och med månaden innan du fyller 66 år.

Rådgivning

Tillsammans med en av våra erfarna rådgivare coachas du i hur du skriver ett riktigt bra CV och motivationsbrev. Vi kan även hjälpa dig att utveckla dina färdigheter inom intervju- eller presentations-situationer, samt hur du bäst nyttjar nätverk som LinkedIn och andra former av nätverkande. Har du tankar på att starta eget? Våra rådgivare kan guida dig rätt om du funderar på hur du ska gå tillväga.

Karriär- och studievägledning

Vi guidar dig genom djungeln av karriär- och yrkesvägar och genom de val som finns om du ska studera för att vidareutveckla din kompetens. Vi stödjer även dig när du önskar:

 • Få ett yttrande till CSN, om du har ansökt om omställningsstudiestöd
 • Validering av din kompetens
 • Gå en utbildning som inte finns i det reguljära utbildningssystemet

Förstärkt omställningsstöd

Vi kan ge förstärkt stöd till dig som har särskilda behov på grund av ohälsa eller sjukdom. Exempel på stöd vi kan erbjuda:

 • Mer omfattande och intensiv rådgivning
 • Hjälp med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, din A-kassa och andra relevanta organisationer
 • Stödsamtal med psykolog eller terapeut

Ekonomiskt stöd

Du kan ansöka om olika typer av ekonomiskt stöd:

 • Kompletterande kollektivavtalat studiestöd (förutsatt att du har blivit beviljad omställningsstudiestöd av CSN)
 • Kortvarigt studiestöd för utbildningar som är kortare än fem dagar
 • Finansiering/delfinansiering av köpt utbildning/validering
 • Kompletterande a-kassa vid tvist om uppsägning

För dig som är över 40 år kan det finnas fler möjligheter till ekonomiskt stöd:

 • Studieersättning för studier som omfattar minst en termin och högst fyra terminer.
 • Avgångsersättning (AGE) erbjuds till tjänstemän som:
 • ~är uppsagd p g a arbetsbrist, sjukdom eller att tidsbegränsad anställning har löpt ut
 • ~har fyllt 40 år senast sista anställningsdag
 • ~har varit anställd i minst 5 sammanhängande år i en organisation som är ansluten till godkänd omställningsorganisation (för tidsbegränsat anställda gäller 48 månader de senaste 5 åren)
 • ~har en lön på minst 35 800 kr per månad
 • ~är inskriven hos arbetsförmedlingen

Avgångsersättningen ges parallellt med a-kassa och arbetsmarknadspolitiska insatser. Om du uppfyller villkoren ovan men inte är medlem i någon a-kassa, kan du ändå ha rätt till AGE.

Har jag rätt till omställningsstöd från Omstella?

Du har rätt till omställningsstöd från Omstella om du:

 • Har arbetat i en organisation som är ansluten till Omstella
 • Är uppsagd på grund av arbetsbrist eller det personliga skälet sjukdom
 • Har arbetat i organisationen, eller organisationerna, i genomsnitt minst 16 timmar per vecka, i minst 12 månader, under en ramtid av 24 månader
 • Är tjänsteman och tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd
 • Har blivit uppsagd på minst 20% eller din tidsbegränsade anställning har löpt ut

Vilka utbildningar kan jag få stöd för?

 • Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola
 • Även utbildningar som Omstella finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd

Du kan inte få omställningsstudiestöd för:

 • Utbildningar som din arbetsgivare bör genomföra för att du ska kunna utföra dina nuvarande arbetsuppgifter
 • Studier av självförverkligande karaktär
 • Studier av hobbykaraktär

Nöjdhetsgaranti

Vi vill att alla ska vara nöjda med den rådgivning de får – därför har du alltid rätt att byta rådgivare hos Omstella.

Kvinna vid dator

Hur ansöker jag om omställningsstöd från Omstella?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan. Därefter skickar vi ut en digital ansökningsblankett till dig. När du har fyllt i och skickat in din ansökan till oss så granskar vi den och inväntar en anmälan från din arbetsgivare. När vi har granskat arbetsgivarens uppgifter och ser att allt är komplett blir du tilldelad en rådgivare som kommer kontakta dig.

Ansökan måste ha kommit in till Omstella från både dig och din arbetsgivare inom två år efter sista anställningsdag för att vi ska kunna bevilja stöd.

Stäng

Kontakta oss

Tack! Ditt meddelande har skickats. Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.
Oj då! Något gick fel när vi försökte skicka meddelandet. Försök igen.