Stöd till arbetsgivare

Att stå inför en omställning kan vara förknippat med osäkerhet och oro med många frågor både inför och under processen. Omstella erbjuder därför dig som arbetsgivare stöd inför, under och efter er omställning. Med en förståelse för hur omställningen går till blir processen tryggare för alla. Vi ger också stöd till medarbetare som berörs av uppsägningar och till de som är fortsatt anställda.

Stöd till arbetsgivare

För att skapa trygghet inför och under en omorganisation erbjuder vi olika typer av stöd till dig som är arbetsgivarrepresentant. Vårt stöd till dig omfattar: 

  • Presentation av det stöd vi erbjuder er och era medarbetare, både avseende stöd till de medarbetare som behöver lämna verksamheten som de medarbetare som blir kvar. 
  • Stöd i frågor och funderingar kring uppsägningsprocessen. 
  • Seminarier eller webbinarier i tre steg där varje tillfälle varierar i omfattning mellan 1 och 4 timmar. Aktiviteterna lägger grunden för: 
    • Ökad insikt och förståelse för den omställningsresa som ni ska påbörja med konkreta råd kring planering och aktiviteter. 
    • Verktyg för att hantera olika reaktioner i organisationen som ofta kommer med en omställning. 
    • Tips och råd kring hur du planerar och genomför bra uppsägningssamtal för både dig och den som sägs upp. Både teori och träning. 

Om du önskar ta del av något av våra stöd, kontakta oss via kontakt@omstella.se. 

Stöd till medarbetare

Vi stöttar dina uppsagda medarbetare och dina medarbetare i anställning så att de kommer vidare i karriären. De kan ha möjlighet att få rådgivning, ekonomisk ersättning och kompetensstöd. De kan även få tillgång till olika tjänster så som jobbsökningsportal och verktyg för att skriva cv och motivationsbrev. Medarbetare kan få stöd som längst till och med månaden innan de fyller 66 år.

 

Om ansökan

För att medarbetaren ska få stöd av oss på Omstella krävs en ansökan. Ansökningsprocessen för att erhålla Omstellas stöd ser olika ut beroende på om personen är uppsagd eller är i anställning. 

Vid uppsägning är det du som arbetsgivare som ansöker om stöd för den uppsagda medarbetaren och  sedan bekräftar medarbetaren uppgifterna.  Ansökan från både arbetsgivare och uppsagd medarbetare måste ha kommit in till Omstella inom två år efter sista anställningsdag för att stöd ska kunna beviljas. 

En anställd medarbetare ansöker om stöd hos oss utan att involvera dig som arbetsgivare.  

För att ansöka om stöd för medarbetare; LoggaIN