För dig som är anställd hos en Omstella-anknuten arbetsgivare erbjuder vi nu kompetensstöd i form av digital rådgivning och karriär- och studievägledning. Du kan få stöd som längst till och med månaden innan du fyller 66 år.