Anställd och vill stärka din kompetens?

Idag är det viktigt att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Därför är det bra att du kontinuerligt ser över och stärker din kompetens och dina färdigheter för att möta arbetsmarknadens behov. Genom oss på Omstella kan du få kompetensstöd oavsett om du vill vidareutveckla dig eller utveckla nya färdigheter inom ditt nuvarande yrkesområde. Vi kan också stötta dig om du vill eller behöver byta yrkesinriktning helt. Målet är alltid att stärka dig och din position på arbetsmarknaden.

För dig som är anställd hos en Omstella-anknuten arbetsgivare erbjuder vi kompetensstöd i form av rådgivning och studie- och yrkesvägledning. Du kan få stöd som längst till och med månaden innan du fyller 66 år. 

Villkor

  • Din arbetsgivare är ansluten till Omstella 
  • Du är tjänsteman 
  • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 

Ansök här

Läs mer om ditt stöd som anställd

Mer information för dig som vill veta mer om Digital rådgivning eller vilka olika typer av ekonomiskt stöd som finns.