För att kvalificera sig för omställningsstöd och kompetensstöd behöver medarbetare uppfylla följande villkor:

  • Ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan i minst 12 månader under en ramtid av 24 månader
  • Ska ha arbetat i ett eller flera företag/organisationer som varit anslutet till godkänd omställningsorganisation
  • Ska vara tjänsteman vid uppsägningstillfället

För att få tillgång till ekonomiskt stöd behöver din medarbetare ha arbetat i en eller flera organisationer som har varit anslutet till Omstella eller annan godkänd omställningsorganisation under 12 av 24 månader.

För uppsagda medarbetare gäller även följande:

  • Är tjänsteman vid uppsägningstillfället
  • Är uppsagd på minst 20 %
  • Är uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (sjukdom) eller
  • Tidsbegränsad anställning kommer att avslutas eller är avslutad