För att kvalificera sig för omställningsstöd och kompetensstöd behöver medarbetare uppfylla följande villkor.
Medarbetaren ska: 

  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
  • ha arbetat i ett eller flera företag/organisationer som varit anslutet till godkänd omställningsorganisation 
  • vara tjänsteman  

För att få tillgång till ekonomiskt stöd behöver medarbetaren ha arbetat i en eller flera organisationer som har varit anslutet till Omstella eller annan godkänd omställningsorganisation under 12 av 24 månader. För respektive ekonomiskt stöd finns ytterligare villkor. 

För uppsagda medarbetare gäller även följande:
Medarbetaren ska: 

  • vara uppsagd på minst 20 procent 
  • vara uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller  
  • ha en tidsbegränsad anställning som kommer att avslutas eller är avslutad