Rådgivning

Vi finns här för dig oavsett om du har en tydlig bild av ditt nästa steg i arbetslivet eller om du behöver reflektera och utforska hur du på bästa sätt säkerställer din fortsatta konkurrenskraft och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Tillsammans med Omstellas erfarna rådgivare och studie- och yrkesvägledare får du de bästa förutsättningarna för att möta en ny spännande framtid. 

Rådgivning 

Omstella erbjuder individuell rådgivning till dig som har blivit uppsagd från ditt arbete på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller till dig som har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut. Du tilldelas en erfaren rådgivare som står vid din sida under hela din resa mot ditt framtida arbetsliv. Tillsammans kommer ni att utvärdera dina kompetenser och förmågor, samt utforska möjliga yrkesvägar som kan leda till ditt drömjobb eller en annan intressant sysselsättning som möter arbetsmarknadens behov. 

Vi stöttar dig med att skapa inspirerande och strukturerade CV:n och personliga brev som bidrar till att öka dina chanser att bli kallad till intervju. Du kan också få hjälp med intervju- och presentationsteknik samt hur du förbättrar din närvaro på professionella nätverksplattformar såsom LinkedIn. Om du funderar på att starta eget företag, kan du även få vägledning genom den processen. 

 

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen består av samtal där vi tillsammans skapar klarhet i din beslutsprocess, strategier för att nå komma vidare i ditt arbetsliv, samt vägledning kring utbildningar som passar dina intressen och mål. Samtalen hjälper dig att navigera mot dina mål med hänsyn till dina individuella förutsättningar och möjligheterna på arbetsmarknaden. 

Vi kan även hjälpa till med: 

  • Ett yttrande till CSN om du vill ansöka om, eller redan har ansökt om CSN:s omställningsstudiestöd  
  • Validering av din kompetens
  • Att identifiera utbildningar som inte finns i det reguljära utbildningssystemet 

 

Förstärkt omställningsstöd

Du som har särskilda behov på grund av ohälsa kan få förstärkt omställningsstöd. Stödet syftar till att ge dig med ohälsa möjlighet att söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån din egen arbetsförmåga. Det kan till exempel handla om 

  • Tätare rådgivningsmöten 
  • Hjälp med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och din A-kassa 
  • Stödsamtal med psykolog eller terapeut 

 

Nöjdhetsgaranti

När du beviljas stöd från Omstella tilldelas du en erfaren rådgivare som står vid din sida under hela din resa mot ditt framtida arbetsliv. Vi vill att du alltid ska känna dig nöjd med den rådgivning vi erbjuder – därför har du alltid rätt att byta rådgivare hos Omstella. 

Ansök här