Anslutning till Omstella genom medlemskap i Fremia: 

Organisationer som är anslutna till Fremia genom kollektivavtal blir per automatik även anslutna till Omstella. Detta grundar sig i det huvudavtal som har ingåtts mellan Fremia och PTK och som har antagits av respektive medlemsförbund.  

Organisationer som är automatiskt anslutna till Omstella erlägger en avgift om 0,65 procent av lönesumman.  Avgiften debiteras via Folksam samtidigt med andra kollektivavtalade försäkringar. Frågor rörande fakturan och övriga försäkringar än omställningsförsäkringen hänvisar vi till Folksam. 

Anslutning till Omstella genom hängavtal som tecknas med ett PTK-förbund:
Omstella kan bevilja en organisation anslutning till Omstella genom ett så kallat hängavtal*, under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda: 

  • Organisationen ska ha tecknat avtal för nödvändiga försäkringar och gällande villkor för arbetstid, löner och anställning för tjänstemän som krävs av det PTK förbund hängavtalet är tecknat med.  
  • Organisationen eller PTK förbundet kan skicka ett förhandlingsprotokoll med bilaga på förhandlat hängavtal eller ett sedvanligt avtal till Omstella via mejl (kontakt@omstella.se) som bekräftar ovannämnda tecknade försäkringar. 

Avgiften för de organisationer som tecknat hängavtal och inte är medlemmar i Fremia är 1,05 procent av lönesumman.  

Omstella fattar beslut om medlemskap och debiterar avgiften via Folksam samtidigt som andra kollektivavtalade försäkringar debiteras. Frågor rörande fakturan och övriga försäkringar än omställningsförsäkringen hänvisar vi till Folksam. 

*Hängavtal
Ett hängavtal betyder att en organisation har slutit avtal direkt med ett fackförbund i stället för att teckna kollektivavtal med den arbetsgivarorganisation som förhandlar avtalet för arbetsgivarnas räkning.  

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på:  kontakt@omstella.se