Anslutning till Omstella genom medlemskap i Fremia:

Huvudavtalet har träffats mellan Fremia och PTK och har antagits av respektive medlemsförbund. Genom medlemskap hos Fremia blir företaget bundet av Huvudavtalet samt automatiskt ansluten till Omstella genom det kollektivavtal som tecknats med Fremia. Arbetsgivare som är automatiskt anslutna till Omstella erlägger en avgift om 0,65% av lönesumman.

 

Anslutning till Omstella genom hängavtal som tecknas med ett PTK-förbund:

Omstella kan bevilja en arbetsgivare anslutning till Omstella genom ett hängavtal, under förutsättning att följande är uppfyllt:

Arbetsgivaren ska ha tecknat avtal för nödvändiga försäkringar och gällande villkor för arbetstid, löner och anställning för tjänstemän som krävs av det PTK förbund hängavtalet är tecknat med. Avgiften för de arbetsgivare som tecknat hängavtal och inte är medlemmar i Fremia är 1,05 % av lönesumman.

Arbetsgivaren eller PTK förbundet kan skicka ett förhandlingsprotokoll med bilaga på förhandlat hängavtal eller ett sedvanligt avtal till Omstella via mejl, som bekräftar ovannämnda tecknade försäkringar.

Omstella fattar beslut om medlemskap och debiterar avgiften via Folksam samtidigt som andra kollektivavtalade försäkringar debiteras. Frågor rörande fakturan och övriga försäkringar än omställningsförsäkringen hänvisar vi till Folksam.

‍Mejla till kontakt@omstella.se