CSN:s omställningsstudiestöd är ett offentligt ekonomiskt studiestöd som beslutas och administreras av CSN. Från och med den 1 oktober 2022 finns möjligheten för yrkesverksamma i Sverige att ansöka om detta utökade studiestöd. Studiestödet består av både en bidragsdel och en lånedel och är flexibelt, vilket innebär att du kan välja att endast utnyttja bidragsdelen. 

Omställningsstudiestödet från CSN utgör en del av ett omfattande stödpaket som den omställningsorganisation man tillhör kan erbjuda. Exempelvis, för den som arbetar hos en Omstella-ansluten arbetsgivare eller blivit uppsagd, finns stöd att få i form av rådgivning, karriär- och studievägledning, yttrande och ekonomiskt studiestöd.

För att du ska kunna ta del av CSN:s omställningsstudiestöd behöver du göra en ansökan på CSN:s hemsida. När CSN går igenom din ansökningshandling gör de en bedömning om studierna stärker din ställning på arbetsmarknaden. Ett av våra uppdrag som omställningsorganisation är att lämna ett utlåtande till CSN gällande dina studier, ett så kallat yttrande. Yttrandet tydliggör hur utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden och är ett dokument som CSN ska lägga särskild vikt vid i sin bedömning av omställningsstudiestöd. 

Om du blir beviljad omställningsstudiestöd av CSN kan du ansöka om Omstellas kompletterande studiestöd. Tillsammans kan det täcka upp till 80 procent av din lön. Om du har en månadslön på 35 000 kronor eller mer täcker stödet mindre än 80% av lönen.  

För att kunna söka kompletterande studiestöd hos oss behöver du uppfylla villkoren för omställningsstöd eller kompetensstöd.