Fackförbunden PTK och Arbetsgivarorganisationen Fremia tecknade den 31 oktober 2022 ett huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. PTK och Fremia valde samtidigt att bilda en ny stiftelse för omställning, Omstella, för att erbjuda omställnings- och kompetensstöd till tjänstemän.

Vår verksamhet startade 2 januari 2023 och riktar sig till tjänstemän inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag.

I Omstellas styrelse sitter medlemmar från både PTK och Fremia.

Omstellas uppdrag är att vi erbjuder stöd inom omställning och kompetensutveckling till fackligt förtroendevalda, arbetsgivare och deras tjänstemän.