Ekonomiskt stöd

Att ta klivet att studera mitt i livet kan vara ett stort beslut, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Hos Omstella finns möjlighet att ansöka om olika typer av kompletterande ekonomiska stöd, beroende på hur länge du planerar att studera. 

Ekonomiska stöd vid studier

 

Kompletterande studiestöd

Du som har blivit beviljad omställningsstudiestöd av CSN kan ansöka om Omstellas kompletterande studiestöd. Omstellas kompletterande studiestöd betalas alltid ut på samma sätt som CSN:s beslut gällande Omställningsstudiestödet: både i procent och utbetalningsplan. Tillsammans kan de täcka upp till 80 procent av din lön. För inkomster över 35 000 kronor i månaden täcker de en lägre andel av din lön. Inkomsttaket är 5, 5 inkomstbasbelopp per år. Har du en inkomst över 5, 5 inko

Inkomstbasbelopp per kan du istället få 65% av förlorad inkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år om det är förmånligare för dig.  

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  
 • Du har blivit beviljad omställningsstudiestöd från CSN 
 • Du har en årslön som överstiger 4,5 inkomstbasbelopp per år (under detta belopp täcker omställningsstudiestödet 80% av din lön) 

 

 

Kortvarigt studiestöd

Vill du gå en kurs eller utbildning som är kortare än fem dagar kan du ha rätt till vårt kortvariga studiestöd. Det kan täcka upp till 70 procent av din lön. För inkomster över ett inkomstbasbelopp per månad täcker de en lägre andel av din lön. Stödet gäller för de dagar du varit ledig för att studera och betalas ut efter avslutad utbildning.  

Kortvarigt studiestöd beräknas på lönedelar upp till och med 1 x inkomstbasbelopp/månad. 

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  
 • Du har arbetat under minst 96 månader (8 år) de senaste 14 åren (beräknat tidigast från och med det år du fyllt 19 år).  
 • Arbete har varit huvudsyssla men följande förmåner får räknas som förvärvsarbete under sammanlagt maximalt 24 månader:  
  • föräldrapenning  
  • graviditetspenning  
  • närståendepenning  
  • rehabiliteringspenning  
  • sjukpenning  
  • smittbärarpenning  
  • dagpenning till totalförsvarspliktiga.  

 

 

Köpt utbildning

Om du vill gå en kortare kurs eller utbildning som inte finns i det reguljära utbildningssystemet, kan Omstella i vissa fall bekosta den. Tillsammans med din rådgivare går ni igenom möjligheter och förutsättningar med önskad utbildning. En grundläggande förutsättning är att kursen eller utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.  

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  

 

 

Validering

I vissa fall kan det finnas behov av att validera en befintlig yrkeskompetens och då kan Omstella bekosta en sådan validering.  

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.