Ekonomiska stöd vid studier

 

Kompletterande studiestöd

Du som har blivit beviljad omställningsstudiestöd av CSN kan ansöka om Omstellas kompletterande studiestöd.  Omstellas kompletterande studiestöd betalas alltid ut i samma omfattning och i samma takt som CSNs omställningsstudiestöd. Tillsammans kan de täcka upp till 80 procent av din lön. För inkomster över 34 000 kronor i månaden täcker de en lägre andel av din lön.

 

Kortvarigt studiestöd

Vill du gå en kurs eller utbildning som är kortare än fem dagar kan du ha rätt till vårt kortvariga studiestöd. Det kan täcka upp till 70 procent av din lön. För inkomster över 74 300 kronor i månaden täcker de en lägre andel av din lön.

Stödet gäller för de dagar du varit ledig för att studera och betalas ut efter avslutad utbildning.

 

Köpt utbildning/validering

Om du vill gå en kortare kurs eller utbildning som inte finns i det reguljära utbildningssystemet, kan Omstella köpa in den. Detta under förutsättning att kursen eller utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. 

Om du behöver få din yrkeskompetens validerad kan vi även köpa in detta. 

 

Vilka utbildningar kan jag få stöd för?

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola.

Även utbildningar som Omstella finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd
Du kan inte få ekonomiskt stöd för utbildningar som din arbetsgivare bör genomföra för att du ska kunna utföra dina nuvarande arbetsuppgifter.