För dig som har blivit uppsagd från en Omstella-ansluten arbetsgivare på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (sjukdom), eller vars visstidsanställning har upphört erbjuder vi omställningsstöd. I stödet ingår rådgivning, karriär- och studievägledning och möjlighet till ekonomiskt stöd.

Hur ofta du träffar din rådgivare är individuellt och det kommer du och din rådgivare överens om tillsammans. Ni kommer också överens om ifall ni vill ses fysiskt eller digitalt. Du kan få stöd som längst till och med månaden innan du fyller 66 år.