För dig som har blivit uppsagd från en Omstella-ansluten arbetsgivare på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller vars tidsbegränsade anställning har upphört erbjuder vi omställningsstöd. I stödet ingår rådgivning, studie- och yrkesvägledning och möjlighet till ekonomiskt stöd. Läs mer om våra fullständiga villkor nedan. 

Villkor

* Du är tjänsteman
* Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut
* Du har blivit uppsagd på minst 20%
* Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna

*För ekonomiskt stöd måste din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.


Nöjdhetsgaranti

När du beviljas stöd från Omstella tilldelas du en erfaren rådgivare som står vid din sida under hela din resa mot ditt framtida arbetsliv. Vi vill att du alltid ska känna dig nöjd med den rådgivning vi erbjuder – därför har du alltid rätt att byta rådgivare hos Omstella. Detta gör du genom att mejla kontakt@omstella.se.