Premie och statlig ersättning
Varje månad rapporterar du som arbetsgivare in organisationens lönesumma till Folksam. Lönesumman ligger sedan till grund för den premie som ni betalar för omställnings- och kompetensstöd. Premien är 0,65% av lönesumman och betalas till Omstella via Folksam. 

Den statliga ersättningen kan aldrig bli högre än den inbetalda premien till Omstella. Den kan heller inte bli högre än 0,15 % av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen och som är inrapporterat till Skatteverket. 

Ansökan och utbetalning
CIKO är Omstellas administrationsbolag för ansökan om statlig ersättning. De kommer att kontakta dig som arbetsgivare för att få in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna göra en utbetalning. 

CIKO gör därefter en ansökan till Kammarkollegiet baserat på de lönesummor som du som arbetsgivare har rapporterat till Folksam för verksamhetsåret 2023. Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och CIKO betalar ut den senast den 31 december 2024. 

Omstella blev registrerad omställningsorganisation under 2023 och kan betala ut statlig ersättning först från och med 2023-01-01. 

CIKO tar inte ut någon avgift för att sköta ansökningsförfarandet eller för att göra eventuell utbetalning.