För att skapa trygghet inför och under en omorganisation erbjuder vi olika typer av stöd till dig som fackligt förtroendevald. 

  • Presentation av innehållet i vårt stöd för er och era medlemmar, såväl de som kommer att få lämna som de som blir kvar
  • Stöd i frågor och funderingar kring uppsägningsprocessen
  • Seminarier eller webbinarier i tre steg där vi lägger grunden för:
    • Insikt och förståelse för omställningsresan ni har framför er. Detta bör ni tänka på och planera för så att det blir så bra som möjligt.
    • Verktyg för att hantera alla reaktioner i organisationen som kommer med en omställning.
    • Hur man planerar och genomför bra samtal för både individen, arbetsgivaren och sig själv som fackligt förtroendevald. Både teori och träning.

Varje tillfälle är på 1-3 timmar.