Vi hjälper dig vidare i arbetslivet

Omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom idéburen och kooperativ verksamhet.

Young woman standing infront of a whitebord with a big smile
Fyra person framför en laptop

Det här är Omstella.

Omstella är en ny omställningsorganisation för den ideella och kooperativa sektorn. Vi erbjuder omställnings- och kompetensstöd till arbetsgivare och deras tjänstemän.

Vi har en spännande resa framför oss – följ oss på LinkedIn för senaste nytt.

Bygg din kompetens med spets och bredd

Våra erfarna rådgivare hjälper dig som vill bredda, spetsa och stärka din kompetens. Omställningsstudiestödet finns till för dig som vill stärka din kompetens mitt i arbetslivet. Med hjälp av kompletterande kollektivavtalat studiestöd kan du få upp till 80 % av din lön.

Att bli uppsagd

Att bli uppsagd kan i stunden medföra oro. Det vill vi råda bot på. Vi hjälper dig se möjligheterna du har framför dig och hjälper dig ta kontrollen över ditt arbetsliv. Vi kan bland annat hjälpa dig utöka din kompetens, starta eget företag, och med ekonomiskt stöd. Vi kan även hjälpa dig att:

  • Skriva ett bra cv och motivationsbrev
  • Skapa och optimera din LinkedIn profil
  • Förbereda inför jobbintervjun
Kvinna vid dator
Två män vid en dator

Villkor för stöd

Gäller både omställningsstöd och kompetensstöd

  • Omställningsstöd eller kompetensstöd kan beviljas tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd tjänsteman som arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan i minst 12 månader under en ramtid av 24 månader
  • Ska under anställningstiden arbetat i ett eller flera företag/organisationer som varit anslutet till godkänd omställningsorganisation

Gäller enbart omställningsstöd

  • Blivit uppsagd på minst 20 %
  • Uppsagd på grund av arbetsbrist eller det personliga skälet sjukdom eller
  • Tidsbegränsad anställning har löpt ut

För arbetsgivare

Trygghet, kompetensförsörjning och omställning står högt på agendan hos den ideella och kooperativa sektorn. Omstella vägleder verksamheter till bättre möjligheter för anställda att stärka sin kompetens under anställning och vid omställning.

Omstella kan även ge vägledning och rådgivning i samband med organisationsförändringar.

Kvinnohänder framför en laptop

Bengt-Åke tillträder som ny VD för Omstella.

“Jag ser mycket fram emot att få vara med och starta en ny omställningsorganisation som gör skillnad på svensk arbetsmarknad.

Det ska bli roligt att bli än mer delaktig inom kooperation och ideell verksamhet. Det är en perfekt utmaning utifrån min tidigare erfarenhet att få vara med och göra verkstad av det nya huvudavtalet”, säger Bengt-Åke Olovsson.

Omstellas VD
Stäng

Kontakta oss

Tack! Ditt meddelande har skickats. Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.
Oj då! Något gick fel när vi försökte skicka meddelandet. Försök igen.