Marie hade jobbat i samma organisation i 19 år. Hon har haft en tillsvidareanställning i 14 år och därefter har hon haft en mer osäker arbetssituation under sex års tid, med flera olika projektanställningar. På grund av tidsbegränsade projektanställningar har hon behövt planera inför avslut i sin organisation flera gånger, något som varit påfrestande i längden. När ytterligare ett projektavslut närmade sig sista december 2022 ville hon hitta en annan lösning på sikt.

Marie hade varit specialist med fokus på barns rättigheter och har arbetat i flera lokala, regionala och nationella projekt både som projektledare, processledare, projektdeltagare och specialist. Vad skulle hon använda sin erfarenhet till nu?

Tog steget att söka jobb inom andra branscher

Marie kände inte till Omstella sedan tidigare eftersom organisationen är nystartad sedan 1 januari 2023. Kontakten med Omstellas rådgivare blev en livlina för Marie som en trygg, peppande partner och ett bollplank.

- Jag fick hjälp att tänka möjligheter och nya vägar. En stor lärdom och insikt som jag fick både av rådgivaren och de material/workshops som Omstella erbjöd var att även lyfta fram mina kompetenser och färdigheter istället för enbart sakkunskap. Jag insåg också att söka jobb som kanske inte kändes helt rätt ändå kan vara lärandesituationer där jag utvecklar mig själv mer.

Idag jobbar Marie som samordnare i en kommun

I samtalen med min rådgivare fick jag tips om att inventera i vilka andra roller och andra branscher mina kompetenser och färdigheter kan passa. Detta gjorde att jag sökte flera olika jobb som jag aldrig annars skulle ha sökt.

- Nu arbetar jag som projekt-samordnare i en kommun. Jag använder mina kompetenser inom samordning och projekt men nu över ett bredare spann av områden, där alla projekt syftar till att komma invånarna i samhället till gagn. Inklusive barn och unga som jag arbetat med och för i många år!

Framtidsplaner

Marie trivs väldigt bra med jobbet i en glesbygds-kommun och just nu är hon på rätt ställe. I glesbygden finns det ofta många utvecklingsmöjligheter. Eftersom det här arbetet också är en tidsbegränsad anställning, så får vi se vad som händer vid avslut av anställningen. Kanske blir anställningen förlängd, kanske finns det andra möjligheter inom den här eller någon annan kommun framöver.

1696490286641_16x9.jpg

 

Tips till dig som blivit uppsagd

Se möjligheterna med förändring, menar Marie. Även när det känns svårt och tungt. Tänk på att dina kompetenser kan användas inom andra områden. Tillåt dig att vara i förändringen, var snäll mot dig själv och ta emot det stöd som går att få. De saker som man som arbetssökande måste göra, bara gör dom, och bolla med din rådgivare kring det för att ta dig igenom det mentalt. Ett stort tack till Omstella och ett särskilt tack till Ylva Hamilton!