VAD KOMMER DU SENAST IFRÅN?
Efter en spännande och utvecklande tid på Vägledning & kompetens och senast på E4W inom karriärvägledning, där jag mött människor som haft behov av att komma framåt i sin karriär genom att jobba med sin målbild och vägen fram mot sina mål, har jag nu fått det fina uppdraget som vägledare på Omstella.

Jag är i grunden legitimerad dietist och har en bakgrund inom ridsporten och idrotten både som ideell och professionell ledare. Efter flera års olika hälsoutvecklande uppdrag och arbete med ungdomar i skolans värld så valde jag att fördjupa min kompetens inom samtalsmetodik och career management. Jag breddade på så vis min arbetsmarknad genom en examen som Studie- och yrkesvägledare.
 
VAD INNEBÄR DIN ROLL SOM VÄGLEDARE?
I min roll som vägledare kommer jag att arbeta med vägledningssamtal och med yttranden till CSN. Till mig vänder du dig om du behöver hitta riktning, har funderingar kring studier eller har behov av ett bollplank för att komma framåt i din karriär eller för att göra en karriärväxling. Du vänder dig även till mig när du behöver hjälp med att få ett yttrande till CSN i det fall du önskar ansöka om deras omställningsstudiestöd. 
 
VAD SER DU MEST FRAM EMOT I DITT NYA UPPDRAG?
Att få möjlighet att tillsammans jobba med den mentala biten och att hitta nya lösningar och möjligheter som bidrar till en framgångsrik och hälsosam karriär ser jag som en fantastisk förmån och är det jag ser fram emot allra mest i mitt uppdrag. Att få jobba utifrån människans mål och att skapa förutsättningar och strategier för att lyckas.

Att få bygga mod tillsammans och ett samspel som skapar motivation till att hitta sitt unika framgångsrecept utifrån sin personliga situation är ett ärofyllt uppdrag. Att få bidra med att skapa förutsättningar som gör skillnad för någon att komma vidare framåt, oavsett om det är att öka sin kompetens eller att komma vidare mot något nytt, är det som gör mitt jobb som vägledare extra värdefullt. Att se hela människan är en viktig byggsten för att kunna nå framgång. Det ska bli väldigt roligt att tillsammans få stärka individers karriärkompetens och bidra till framgångsrik karriärutveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor få utveckla Omstella till att bli en av de ledande aktörerna i omställningsbranschen.

Omstella hälsar Jessica varmt välkommen!