TILL DIG SOM SÖKER OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD FÖR FÖRSTA GÅNGEN, TÄNK PÅ FÖLJANDE:
1) Omställningsstudiestödet syftar till att du kan vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till dig som vill byta yrkesbana. Stödet riktar sig dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat minst 8 år, de senaste 14 åren.

2) Har du inte redan gjort det, se om du uppfyller villkoren för möjligheten till att få omställningsstudiestöd på CSN: https://lnkd.in/dUwNsw7h

3) Förbered dig genom att kontakta din omställningssorganisation för att göra en ansökan om kompetensstöd. Genom stödet har du möjlighet att diskutera framtida studier och om dessa stärker din ställning på arbetsmarknaden, det är detta samtal som ligger till grund för vårt yttrande till CSN för dig.

->Tips när du skriver din ansökan om omställningsstöd till CSN och inför ditt möte med din omställningssorganisation för ett yttrande.
------->Beskriv målet med din utbildning genom att motivera hur utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Glöm ej att visa på vilket sätt utbildningen fyller arbetsmarknadens behov.

FÖR DIG SOM IDAG HAR OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD SEDAN TIDIGARE, TÄNK PÅ FÖLJANDE:
1) Som längst kan du få omställnings­studiestöd i 44 veckor för studier på heltid. Det motsvarar ungefär ett års studier.

2) Om du studerar på deltid räknar CSN om veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent kan du få omställnings­studiestöd i 88 veckor.

3) Om din omställningsorganisation lämnade ett yttrande om din utbildning till CSN när du sökte förra gången, så gäller det fortfarande. Det är bara om du ändrar utbildning som du behöver skaffa ett nytt yttrande.