VAD KAN EN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE HJÄLPA MIG MED?

# Hur går ett möte med en Studie- och yrkesvägledare, SYV till?
 
Ett samtal med en studie - och yrkesvägledare är individuellt och innebär att man tar avstamp sin unika situation och gemensamt hittar en väg framåt 
Vi ser på vem du är och vad det finns för alternativ gällande studier och framtida karriär(er).
 
Har du redan en plan innan vårt samtal så utgår vi ifrån den. Vi kan även undersöka andra alternativ, bredda dina perspektiv om du så önskar det. 
 
#      Hur kan jag förbereda mig innan jag träffar en SYV?

Det kan vara bra att skriva upp frågor och funderingar innan samtalet. Vet du inte vad du ska fråga om så gör det ingenting. Du kommer att få en del frågor i samtalet för att klargöra just din situation.

#    Ska jag ansöka till CSN (omställningsstudiestödet) före jag träffar SYV?

Det är två ansökningsperioder per år: 1 oktober för studier som påbörjas på vårterminen och 1 april inför studier som påbörjas på höstterminen.  
 
Om du ansöker första dagen på ansökningsperioden eller efter första dagen och redan vet vilken utbildning du ska söka till så är det en fördel att ha ansökt om CSN:s omställningsstudiestöd innan du träffar en SYV. Det för att CSN hanterar ditt ärende i tidsordning efter när ärendet ankom CSN. Därefter ansöker du om kompetensstöd hos din omställningsorganisation för att få hjälp med ditt yttrande som är ett komplement till din ansökan till omställningsstudiestödet hos CSN.

Vet du inte vad du ska söka för utbildning och önskar studie- och yrkesvägledning inför dina studier så är det bra att boka tid hos SYV innan du ansöker till både utbildning och / eller omställningsstudiestödet hos CSN.

#    Jag vill ha ett yttrande av SYV, vad händer sen?
 
När din omställningsorganisation har skickat in ditt yttrande till CSN (som visar att utbildningen stärker din situation på arbetsmarknaden) så inväntar du svar från dem. Det kan ta upp till 3–4 månader. CSN kommer säkerställa att du uppfyller villkoren för omställningsstudiestödet genom att bland annat inhämtat uppgifter från Försäkringskassan, det behöver inte du göra.
 
#    Vad kan jag ha för förväntningar på en SYV?
En SYV kan vara ditt bollplank, vägvisare och vägleda dig i valet av utbildningar och yrkeskarriärer. Ni kan bolla tankar och idéer för vad ditt nästa steg ska bli. Vad har du för behörighet till en viss utbildning, behöver du komplettera dina betyg via vuxenutbildningen?